Vejledning om ordination af antibiotika er fra 2012, men er fortsat gældende pr. april 2023.