Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) er fra december 2009 og uddyber reglerne i bekendtgørelsen.