I dette regneark kan du indtaste hovedtallene for din klinik og derefter analysere forskellige lønmodeller for ansatte tandlæger, tandplejere og klinikassistenter for at få overblik over, hvad dine ansatte egentlig koster klinikken. Du vil opdage, at den samlede udgift til en medarbejder langt overstiger den løn, som både du og din ansatte tror, at de får. Regnearket er et udtryk for et øjebliksbillede og du bestemmer selv, hvordan du vil bruge det. Der vil forekomme ændringer i forskellige offentlige satser eller f.eks. overenskomster, så det vil være en god idé at downloade en ny version ind imellem. Denne version er opdateret med de nye lønninger og pensionssatser fra overenskomsterne pr. 1. april 2023 (og ændringerne i pension pr. juni 2023).

 

Det er din suveræne beslutning, hvad du vælger at bruge dette regneark til. Regnearket kan ikke erstatte rådgivning fra f.eks. din revisor eller advokat. Der kan forekomme fejl og mangler i regnearket og satser mv. kan blive ændret. Vi påtager os ikke ansvar for skade eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til anvendelse af regnearket.