Hvordan håndteres uheld ved stikskader på kontaminerede instrumenter? Hvem skal man indberette uheldet til, så man overholder lovgivningen på området? Hvor lang er fristen for anmeldelsen? Dette dokument beskriver disse forhold i punktform og med relevante links.