Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Det er bl.a. her, der står ( i §17), at man skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

Denne version er gældende pr. januar 2023.