Procedure for undersøgelse og vedligeholdelse af implantater gennemgår implantat-undersøgelse, definitioner af sundeforhold og diagnoser samt de 4 niveauer af behandling, som udføres afhængigt af undersøgelsesresultat (hvor der kan opstå 5 forskellige situationer med patologi involveret). Disse situationer behandles efter CIST-princippet (Cumulativ interceptiv supportive therapy), Lang, et. al. 2004.