Ved det årlige røntgen-audit skal man kontrollere indikation og kvalitet af tilfældigt udvalgte røntgenbilleder samt kontrollere, at man har taget stilling til en række forhold vedr. sine strålekilder. Dette er en skabelon, som gør det nemt at registrere og dokumentere, at kontrollen er udført i overensstemmelse med Statens institut for strålehygiejnes krav.