Et af kravene i databeskyttelsesloven er at man, når man arbejder med biometriske data, skal udarbejde en risikovurdering og konsekvensanalyse af, hvorvidt de registrerede data krænker personers rettigheder eller frihedsrettigheder. Dette dokument indeholder en konsekvensanalyse, som nemt kan tilrettes forholdene på den enkelte klinik.