Som bekendt blev store bededag afskaffet som helligdag i 2023. Loven er kort og koncis. Man skal kompensere alle fastansatte med 0,45% af årslønnen, hvis de får forøget deres arbejdstid som konsekvens af loven (ikke folk, som udelukkende får provisionsløn, for de tjener jo også mere i kraft af den ekstra dag, og ikke folk, som ikke arbejder om fredagen).