Skemaet benyttes til at registrere de opgaver, klinikken delegerer til medhjælp samt styring af hvilket kompetenceniveau, medhjælpen har. Når skemaet tages i brug starter man med at erstatte KA 1, KA 2 osv. med navnene på de medarbejdere, man delegerer til.