Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. er fra 1998, men er fortsat gældende pr. april 2023