Denne NIR omhandler håndhygiejne, som udgør et væsentligt led i den forebyggende infektionshygiejniske indsats i sundhedssektoren, herunder på tandklinikker.