Dokumentet beskriver i punktform optagelse og digital fremkaldelse af bite-wing og periapikal røntgen med parallel-teknik, når der anvendes fosforplader, samt kriterier for vurdering af røntgenbilledets kvalitet.