Denne udgave af NIR vedr. kliniktøj mv.  er gældende fra 2022 – også på tandklinikker.