Her finder du en gennemgang af målepunkterne for tilsyn fra STFP på tandklinikker i 2023. Denne udgave er fra maj 2023 og indeholder kun en ændring af en lovhenvisning til den nye sundhedslov (Bekendtgørelse af sundhedsloven, LBK nr. 1011 af 17. juni 2023), som ikke indeholder ændringer af relevans for tilsynet.

De 15 fokuspunkter er fortsat:

Behandlingsstedets organisering

1: Interview om instruktion og tilsyn ved benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

2: Gennemgang af instrukser for delegation (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

 

Faglige fokuspunkter

3: Interview vedrørende medicinsk anamnese

4: Journalgennemgang vedrørende medicinsk anamnese

5: Interview vedrørende ordination af antibiotika

6: Journalgennemgang vedrørende ordination af antibiotika

7: Journalgennemgang vedrørende røntgenoptagelser

 

Medicinhåndtering

8: Interview og gennemgang af medicin- og materialehåndtering herunder akutberedskab

 

Patienters retsstilling

9: Interview om informeret samtykke til behandling

10: Journalgennemgang af informeret samtykke til behandling

 

Hygiejne

11: Interview og gennemgang af dokumentation for kontrol af autoklave

12: Interview og observation vedrørende sterile pakninger af instrumenter til flergangsbrug

13: Interview og observation vedrørende vandkvalitetsprøver af unitvand

14: Interview vedrørende daglig rengøring på klinikken

 

Øvrige fund

15: Øvrige fund med patientsikkerhedsmæssige risici


 

En grundig gennemgang af de 15 målepunkter, kan se i denne video af kursus den 28. april 2023.

Vi holder endvidere et opdateret kursus den 3. november 2023.